Zakończyła się procedura wyboru projektów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego w roku 2024.

Wybranych zostało 6 projektów – lista pod linkiem:

https://walcz.budzet-obywatelski.org/projekty

 

Mieszkańcy Wałcza (bez limitu wiekowego) zadecydują które projekty zostaną zrealizowane.

Jak głosować?

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować?

  1. O wyborze projektów do realizacji decydują w głosowaniu powszechnym mieszkańcy miasta Wałcz.
  2. Głosowanie odbywa się w formie elektronicznej przy użyciu systemu informatycznego
  3. Głosujesz tu: https://walcz.budzet-obywatelski.org/ można oddawać z dowolnego miejsca o dowolnej porze, w terminie zarządzonym przez burmistrza zgodnie z ust. 2.
  4. Głosowanie jest aktem jednorazowym.
  5. Mieszkaniec może oddać trzy głosy na projekty poddane głosowaniu.

GŁOSOWANIE TRWAĆ BĘDZIE OD 30.05.2024 – 21.06.2024.

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych