Informacja na temat dostępnych nieruchomości.

Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na stronie www.bip.walcz.pl w zakładce sprzedaż nieruchomości  - przetargi na sprzedaż/dzierżawę nieruchomości, opublikowane zostały ogłoszenia o przetargach na zbycie nieruchomości gminnych przeznaczonych m.in. pod zabudowę mieszkalną.

Wszystkich zainteresowanych nabyciem gruntu od Gminy Miejskiej Wałcz zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości i przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami pod nr  telefonu 67 – 258 44 71 w. 30.

Linki do ogłoszeń:

https://bip.walcz.pl/index.php/nieruchomosci/199-przetargi-na-sprzedaz-dzierzawe-nieruchomosci/przetargi-aktualne/2863-przetarg-nieograniczony-na-sprzedaz-dz-nr-geod-5654-190-os-filmowe

 

https://bip.walcz.pl/index.php/nieruchomosci/199-przetargi-na-sprzedaz-dzierzawe-nieruchomosci/przetargi-aktualne/2907-ogloszenie-o-pierwszym-nieograniczonym-ustnym-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanych-na-os-filmowym

 

https://bip.walcz.pl/index.php/nieruchomosci/199-przetargi-na-sprzedaz-dzierzawe-nieruchomosci/przetargi-aktualne/2906-ogloszenie-o-pierwszym-nieograniczonym-ustnym-przetargu-na-sprzedaz-nieruchomosci-niezabudowanych-przy-ul-j-slowackiego

 

Źródło informacji: K. Berczyńska, Wydział Gospodarki Nieruchomościami