Możliwość zdobycia grantu w wysokości 5000 zł na organizację zajęć.

Program "Wakacyjna AktywAKCJA", prowadzony przez Fundację PFR, stanowi znakomitą okazję dla różnorodnych instytucji i organizacji do uzyskania wsparcia finansowego na organizację letnich aktywności dla dzieci i młodzieży. W ramach programu przewidziano rozdysponowanie 100 grantów, każdy o wartości 5000 zł, co łącznie daje pulę 500 tys. zł na realizację projektów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych czy rekreacyjnych.

Do udziału w programie zaproszone są nie tylko szkoły podstawowe, ale również jednostki kultury takie jak domy kultury, biblioteki, domy dziecka, a także ochotnicze straże pożarne i koła gospodyń wiejskich. Nabór wniosków trwa do 15 maja, co daje zainteresowanym podmiotom czas na przygotowanie i zgłoszenie swoich projektów. Jest to wyjątkowa szansa na wzbogacenie oferty wakacyjnej dla młodszych mieszkańców różnych regionów Polski.

Dzięki programowi „Wakacyjna AktywAKCJA”, lokalne społeczności mają możliwość nie tylko uzyskania wsparcia finansowego, ale także inicjowania wartościowych działań, które mogą realnie wpłynąć na rozwój i dobrostan dzieci i młodzieży. Projekty te mogą również przyczynić się do wzmacniania więzi społecznych oraz promowania aktywnego spędzania czasu w okresie letnim. Zachęcamy wszystkie uprawnione instytucje do skorzystania z tej możliwości i wniesienia swojego wkładu w lepsze jutro dla najmłodszych.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu elektronicznego, który dostępny jest TUTAJ.


Źródło informacji: P. Kleist, Wydział Rozwoju Sportu i Promocji Miasta