We wtorek 7 maja 2024 r. odbyła się pierwsza, inauguracyjna Sesja Rady Miasta Wałcz.

W Wałczu miało miejsce ważne wydarzenie dla lokalnej społeczności - pierwsza sesja Rady Miasta. Podczas tego istotnego zebrania dokonano wyboru kluczowych osób, które będą pełnić funkcje przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących rady. Przewodniczącym Rady Miasta wybrany został Pan Dariusz Szalla, Wiceprzewodniczącymi zostały Panie Ewa Franaszek oraz Monika Biesiada. To znaczące momenty, które kształtują lokalną politykę i wpływają na dalszy rozwój miasta. Wybory te są odzwierciedleniem zaufania i oczekiwań mieszkańców względem ich przedstawicieli, pokładanych w nadziei na efektywne zarządzanie i inicjowanie pozytywnych zmian w Wałczu.

Podczas sesji nie zabrakło również momentu na podsumowanie działań Burmistrza Miasta Wałcz. To czas, w którym przedstawiane są osiągnięcia, realizowane projekty oraz wyzwania, które miasto ma przed sobą. Takie podsumowania są kluczowe dla transparentności lokalnych władz i umożliwiają mieszkańcom lepsze zrozumienie kierunków rozwoju miasta oraz sposobów wykorzystania publicznych środków.

Sesja była również okazją do wysłuchania wystąpienia Posła na Sejm, Pawła Suskiego, co podkreśla wagę dialogu między różnymi szczeblami władzy w kontekście lokalnym. To wszystko składa się na obraz dynamicznie rozwijającej się wspólnoty lokalnej, która poprzez aktywne uczestnictwo w życiu politycznym i społecznym, dąży do ciągłego poprawiania jakości życia swoich mieszkańców.
Źródło informacji: P. Kleist, Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta