Urząd Miasta Wałcz przypomina o zbliżającym się terminie uiszczenia opłat.

ZBLIŻA SIĘ TERMIN UISZCZENIA OPŁAT Z TYTUŁU II RATY:

Podatku od nieruchomości

Podatku rolnego

Podatku leśnego  

KTÓRY UPŁYWA DNIA 15 MAJA 2024 ROKU

WPŁATY NALEŻY WNOSIĆ NA RACHUNEK BANKOWY nr  31 1240 3712 1111 0000 4363 6662


Źródło informacji: J. Kubowicz, Wydział Księgowości