Oferta w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Jak ryba w wodzie - 2024”.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 03.04.2024 r. do dnia 10.04.2024 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Treść oferty dostępna: https://bip.walcz.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/170-dotacje/2824-oferta-w-trybie-art-19a-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o-wolontariacie-na-realizacje-zadan-publicznych-w-zakresie-wspierania-i-upowszechniania-kultury-fizycznej-27

Źródło informacji: E. Kwiatkowska-Wołejko, Wydział RiPM.