Informacja nt. pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym

Burmistrz Miasta Wałcz informuję, że w ramach realizacji zadań własnych samorządu realizowana jest pomoc mieszkańcom miasta Wałcz osobom uzależnionym i współuzależnionym w ramach współpracy ze 107 Szpitalem Wojskowym (...)  od 6 marca 2024 r. wznawia działalność PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA.

 

Poradnia czynna jest w środy od 9:00-15:00 w Budynku Przychodni gabinet 102 ( I piętro) ul. Kołobrzeska 44.

Skierowanie nie jest wymagane.

Telefon do kontaktu 261 47 30 29 codziennie w godzinach 7:30-14:00 lub osobiście w Centrum Zdrowia Psychicznego godzinach 7:30-14:00

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych