ZGODNIE Z § 3 UST 6 UCHWAŁY Nr VIII/IX/91/19 Z DNIA 25 CZERWCA 2019 R.  W SPRAWIE WPROWADZENIA ZASAD I TRYBU (…) BUDŻETU OBYWATELSKIEGO  BURMISTRZ MIASTA WAŁCZ PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI  INFORMACJĘ DOT. HARMONOGRAMU PROCEDOWANIA W ZAKRESIE BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ROKU 2024

Drodzy Państwo miło nam poinformować  że w roku bieżącym na terenie Miasta Wałcz realizowany będzie budżet obywatelski.

Projekty realizowane w ramach budżetu obywatelskiego mają pozytywny wpływ na rozwój  całego miasta. Cieszymy , że ten rodzaj obywatelskiej aktywności „wrócił” do naszego miasta.

Inicjatywa jaką jest budżet obywatelski  pozwala budować poczucie sprawczości wśród Wałcz i Wałczanek , dzięki innowacyjnym oraz wartościowym inicjatywom realizowanym w ramach budżetu obywatelskiego nasze miasto ma szanse do dalszego rozwoju.

Poniżej harmonogram wdrożenia i realizacji budżetu obywatelskiego. Kolejny  etap to spotkanie konsultacyjne i strona www dedykowana Budżetowi Obywatelskiemu  Miasta Wałcz.

Kwota zaplanowanych środków w budżecie miasta

250 000,00 zł

Maksymalna wartość składanego projektu 

250 000,00 zł

Harmonogram wdrażania :

 

Spotkania konsultacyjne z mieszkańcami w zakresie zasad i trybu składania wniosków w ramach budżetu

II połowa marca

Zgłaszanie projektów

25.03.2024 – 12.04.2024

 

* weryfikacja formalna,

* informacja o projektach dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania,

* przekazanie wnioskodawcom informacji o dokonanych korektach o oszacowanych kosztach,

* rozpatrzenie odwołań  przez Burmistrza , ogłoszenie ostatecznej listy projektów dopuszczonych do głosowania 

22.04.2024 – 14.05.2024

Głosowanie

30.05. 2024-21.06.2024

Ogłoszenie wyników

30.06.2024

 

Szczegółowych informacji udziela:  Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Anna Czerniewicz tel. 67 258 44 71 w. 56.

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych