Uprzejmie informujemy, że z dniem 4 marca 2024 r. rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

Nabór prowadzony jest za pośrednictwem platformy elektronicznej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/walcz

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących dokumentach (aktywne linki):

  1. Zarządzenie nr 0050.1.2.2024 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025, do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postępowaniach
  2. Zasady rekrutacji
  3. Najczęściej zadawane pytania – postępowanie rekrutacyjne 2024/2025

Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji