Wsparcie dla rodzin, w których stosowana była przemoc.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu   zaprasza do udziału w Programie Korekcyjno - Edukacyjnym dla Osób Stosujących Przemoc Domową oraz Programu Psychologiczno - Terapeutycznego dla Osób Stosujących Przemoc Domową.

Kontakt: PCPR Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54

Tel. 67 345 05 36
Źródło informacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie