Uprzejmie informujemy, że z dniem 5 lutego 2024 r. rozpoczyna się nabór do klas pierwszych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz, tj.

  1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu, ul. Robotnicza 23, 78-600 Wałcz; https://www.kornelowka.com/a/rekrutacja
  2. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Roberta Schumana w Wałczu, ul. Marii Konopnickiej 2, 78-600 Wałcz; https://www.sp2walcz.com/
  3. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, al. Tysiąclecia 19, 78-600 Wałcz; https://www.sp4walcz.pl/
  4. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Olimpijczyków w Wałczu, os. Dolne Miasto 14a, 78-600 Wałcz; http://sp5.walcz.pl/

Szczegółowe informacje zawarte są w Zarządzeniu nr 0050.1.3.2024 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postępowaniach

Wnioski do zapisu dzieci znajdują się w poszczególnych placówkach.

Pracownicy szkół z chęcią udzielą Państwu odpowiedzi na wszelkie pytania i wątpliwości.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci!