Informacja nt. oferty.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: "Gala cudów Szlachetnej Paczki " . W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 08.12.2023r. do dnia 15.12.2023 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty

Plik: OFERTA

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych