Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze.

  1. Wymaganie niezbędne :
  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe
  • staż pracy:

     Inspektor        - wykształcenie średnie – 5 lat,

- wykształcenie wyższe – 3 lata,

     Podinspektor   - wykształcenie średnie – 3 lata,

- wykształcenie wyższe – staż nie jest wymagany.

Więcej informacji: https://bip.walcz.pl/index.php/nabor-na-stanowiska


Dokument: Ogłoszenie o naborzeŹródło informacji: J. Dworek, Wydział Organizacyjny