Miasto Wałcz realizuje z pomocą środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie zadanie pn. "Zakup służbowego samochodu typu furgon z napędem elektrycznym wraz z ładowarką – przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu”.

Koszt całkowity zadania: 377.577,30 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW: 188.788,65 zł

W wyniku realizacji projektu Gmina Miejska Wałcz planuje zakup specjalistycznego samochodu służbowego (radiowozu) typu "furgon" z przedziałem dla zatrzymanych - przeznaczonego dla Straży Miejskiej w Wałczu, który ma na celu zastąpienie wyeksploatowanego pojazdu spalinowego (diesel).  W ramach zadania zakupiona zostanie również ładowarka elektryczna.

Głównym celem zakupu samochodu elektrycznego przez naszą Gminę jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez  obniżenie zużycia energii i paliw w transporcie.Źródło informacji: D. Krauze, Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów