Informacja dla hodowców pszczół w związku z wystąpieniem ognisk choroby zakaźnej pszczół zgnilec amerykański.

W dniu 12 września 2023 r. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wałczu wydał rozporządzenie w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach. Na terenie miasta Wałcz wykryto ogniska choroby w gospodarstwach pasiecznych. W związku z powyższym wyznaczony został obszar zapowietrzony, na którym występuje zgnilec amerykański pszczół, o promieniu co najmniej 6 km wokół ognisk choroby. Za  obszar  zapowietrzony  zgnilcem  amerykańskim  pszczół,  uznaje się m. Wałcz oraz teren na obszarze powiatu wałeckiego w gminie Wałcz obejmujący miejscowości: Kłębowiec, Porosty, Pluskota, Kołatnik, Ostrowiec, Wałcz Drugi, Sitowo, Dobino, Przybkowo, Chwiram, Wałcz Pierwszy, Morzyca, Piława.


Zgodnie z rozporządzeniem na obszarach zapowietrzonych nakazuje się:


-          posiadaczom pszczół zgłaszania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii miejsc, w których przebywają pszczoły;
-          oznakowanie obszaru zapowietrzonego poprzez umieszczenie przy tablicach z nazwą miejscowości i na wszelkich drogach wkraczających w obszar zapowietrzony tablic ostrzegawczych z czarnym napisem na żółtym tle o następującej treści: „UWAGA! ZGNILEC AMERYKAŃSKI PSZCZÓŁ OBSZAR ZAPOWIETRZONY”,


W obszarach tych zakazuje się ponadto:


-          organizowania targów lub wystaw pszczół;


-          przemieszczenia i obrotu  rodzinami pszczelimi, matkami pszczelimi, czerwiem,  pszczołami, pniami pszczelimi, produktami pszczelimi oraz sprzętem, narzędziami i odzieżą ochronną, używanymi przy utrzymywaniu rodzin pszczelich lub do pozyskiwania produktów pszczelich.


Do pobrania:


ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WAŁCZU z dnia 12 września 2023 r. w sprawie określenia obszaru wystąpienia zgnilca amerykańskiego pszczół, w tym obszaru zapowietrzonego, a także sposobu jego oznakowania oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tych obszarach.

Źródło informacji: M. Hermanowicz, Wydział Gospodarki Nieruchomościami