Burmistrz Miasta Wałcz informuje o sporządzeniu spisu członków Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach w okręgu wyborczym nr 5/Wa Wałcz m., zarządzonych na dzień 24 września 2023 r.

W dniach od  25 sierpnia do 1 września 2023 r. każdy członek może sprawdzić, czy został w spisie uwzględniony.

Spis wyborców udostępniony będzie do wglądu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, w pokoju
nr 114, w godzinach od  730 do 1530.

Każdy może wnieść zażalenie w sprawie nieprawidłowości spisu. Organ, który sporządził spis, rozpatruje zażalenie w ciągu 3 dni od daty jego wniesienia i wydaje decyzję w sprawie.

Źródło informacji: B. Szulc, Wydział Gospodarki Nieruchomościami