Uprzejmie informujemy, że do 14 lipca 2023 r. należy składać wnioski dot. zorganizowanego przewozu uczniów z niepełnosprawnościami do placówek oświatowych w roku szkolnym 2023/2024.

Wnioski dot. przewozu indywidualnego proszę składać do 31 sierpnia 2023 r.

Wszelkie informacje zamieszone są tutaj: https://bip.walcz.pl/index.php/zalatw-sprawe-w-urzedzie/karty-uslug/121-wydzial-edukacji/1004-dowoz-uczniow-z-niepelnosprawnosciami-zamieszkalych-na-terenie-gminy-miejskiej-walcz-2021

Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji