Informacja o naborze.

Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa oraz Wydziale Organizacyjnym

Stanowisko: INSPEKTOR/PODINSPEKTOR DS. KOMUNALNYCH

Wymaganie  niezbędne :

1)    obywatelstwo polskie,
2)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3)    brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    nieposzlakowana opinia,
5)    wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe,
6)    staż pracy:
     Inspektor     
- wykształcenie średnie – 5 lat,
- wykształcenie wyższe – 3 lata,
    
Podinspektor     
- wykształcenie średnie – 3 lata
- wykształcenie wyższe – staż nie jest wymagany

INSPEKTOR/PODINSPEKTOR DS. ARCHIWUM ZAKŁADOWEGo

Wymaganie niezbędne :

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
    z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • wykształcenie średnie lub wyższe zawodowe,
  • staż pracy:

     Inspektor        - wykształcenie średnie – 5 lat,

- wykształcenie wyższe – 3 lata,

     Podinspektor   - wykształcenie średnie – 3 lata,

- wykształcenie wyższe – staż nie jest wymagany,

 Kurs archiwalny

     Inspektor        - I i II stopnia,

     Podinspektor   - I stopnia

    (kurs nie jest wymagany w przypadku osób posiadających wykształcenie

    o kierunku/specjalności archiwisty).

WIĘCEJ INFORMACJI: https://bip.walcz.pl/index.php/nabor-na-stanowiska/160-nabor-w-urzedzie-miastaŹródło informacji: J. Dworek, Wydział Organizacyjny