Zarządzenie Burmistrza.

Zarządzenie Nr 0050.1.5.92023 (...) z dnia 5 maja 2023 r. w sprawie końcowego ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego w 2023 roku.

TREŚĆ

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych