Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza

otwarty konkurs ofert na wybór realizatorów zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania narkomanii w 2023 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem (tutaj).

Źródło informacji: Anna Czerniewicz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.