Uprzejmie informujemy, że z dniem 27 lutego 2023 r. rozpoczyna się nabór do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

Nabór prowadzony będzie za pośrednictwem platformy elektronicznej https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/walcz

Szczegółowe informacje zawarte są w następujących dokumentach:

  1. Zarządzenie nr 0050.1.5.2023 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024, do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz, a także podania kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych w tych postepowaniach.
  2. Zasady rekrutacji
  3. Najczęściej zadawane pytania – postępowanie rekrutacyjne 2023/2024


Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji