Nabór wniosków od 19.01.2023 07:30:00 do 26.01.2023 18:59:59

Zadania mogą być realizowane od 13.02.2023 do 26.02.2023
Kwota przeznaczona na dotacje:

Pula środków ogółem: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy zł)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 3 000,00 zł
Wkład własny: Niewymagany


Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych bezpłatnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałcz w wieku od 11 roku życia w okresie ferii zimowych. Zajęcia maja mieć na celu pokazanie alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu , wolnego od używek , zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży poprzez uświadomienie o destrukcyjnym wpływie substancji psychoaktywnych.


Nabór ofert odbywa w programie: www.witkac.pl  

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych