Zmiany w związku z Uchwałą w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miejskiej Wałcz.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Wałcz z dnia 25 października 2022 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych Gminy Miejskiej Wałcz, od 05.02.2023 r. nastąpią zmiany w zakresie obowiązywania wyznaczonych miejsc parkingowych objętych strefą, na poniżej wymienionych ulicach:

  1. Kilińskiego - zlikwidowane zostaną miejsca znajdujące się na jezdni na wysokości nieruchomości 1 i 3.
  2. Robotnicza - zlikwidowane zostaną miejsca znajdujące się na jezdni na wysokości nieruchomości nr 1 i 3;
  3. Orla - powstanie strefa płatnego parkowania na wydzielonych miejscach parkingowych od ul. Kościuszkowców do ul. Pocztowej.
  4. Sądowa - na całym odcinku zostanie wydzielony pas postojowy po lewej stronie jezdni na którym będzie obowiązywała strefa płatnego parkowania.

 

W dniu 20.12.2022 r. zamontowano parkometry na ul. Orlej i Sądowej, jednakże uruchomione zostaną dopiero w momencie obowiązywania strefy płatnego parkowania na tych ulicach, tj. w dniu 05.02.2023 r.

Źródło informacji: J. Zaremba, Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa