Oferta w trybie art. 19 a


Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Życie to nie bajka - jak żyć w rodzinie z problemem alkoholowym. Arteterapia - pomóż sobie poradzić ze stresem " W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 28.11.2022 r. do dnia 05.12.2022 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta do pobrania - plik.

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych