Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „W zdrowym ciele zdrowy duch". W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 18.11.2022 r. do dnia 25.11.2022 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta do pobrania - plik.

Źródło informacji: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych.