Trwają szczepienia na HPV dla dziewcząt z subregionu szczecineckiego.

Zachęcamy do przystąpienia do projektu „Stop HPV w subregionie szczecineckim”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Obszar realizacji projektu obejmuje subregion koszaliński, powiaty: szczecineckiego, wałeckiego, drawskiego, świdwińskiego, łobeskiego.

Zapraszamy dziewczęta, które w latach 2021 – 2022 rocznikowo osiągną wiek 12 lat, posiadają status mieszkanki województwa zachodniopomorskiego, otrzymają świadomą, pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego dziecka, posiadają brak przeciwskazań zdrowotnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie internetowej: http://stophpv.eu/zachodniopomorskie/wybierz-subregion/subregion-szczecinecki/

Zgłoszenia do projektu można dokonać kontaktując się bezpośrednio z przychodnią współpracującą przy projekcie:

– Przychodnia lekarska W. Janas, G. Pawłowska i wspólnicy SJ, ul. Kościuszkowców 10, 78-600 Wałcz, nr tel kontaktowego: 67 387 37 20.


Źródło informacji: Daria Stolarska, Wydział Spraw Społecznych