Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami,

o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na rok 2023.Konsultacje zostaną przeprowadzone w terminie od dnia 9 listopada 2022 r. do dnia 23 listopada 2022 r.

Załączniki:

Formularz opinii
Zarządzenie Nr 0050.1.127.2022 Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na rok 2023

Informuję, że w terminie od 9 listopada 2022 r. do dnia 23 listopada 2022 r. Burmistrz Miasta Wałcz ogłosił konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na rok 2023.

W określonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

 

/-/ Anna Czerniewicz

Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych  

Źródło informacji: Anna Czerniewicz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.