Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza do składania ofert w trybie art. 19 a.

1/ Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe , edukacja, oświata i wychowanie

Celem zadania jest organizacja działań mających na celu zagospodarowanie czasu wolnego osób dorosłych poprzez organizację warsztatów, spotkań edukacyjnych mających na celu nabycie nowych umiejętności. W przypadku skierowania ofert do osób niepełnosprawnościami należy uwzględnić zasady dot. dostępności.

Zadania mogą być realizowane od 28.11.2022 do 31.12.2022
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-11-15 15:30:00
Nabór ofert od 07.11.2022 15:30:00 do 14.11.2022 23:59:59 poprzez www.witkac.pl

2/ Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym 

Celem zadania jest organizacja działań integracyjnych, warsztatów oraz stałych spotkań w Klubie Seniora dla mieszkańców miasta Wałcz w wieku 60+.

Zadania mogą być realizowane od 01.12.2022 do 31.12.2022
Nabór ofert od 09.11.2022 15:30:00 do 17.11.2022 23:59:59 poprzez www.witkac.pl
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-11-18

3/ Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych

Celem zadania jest realizacja działań mających na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej osób w wieku emerytalnym oraz osób niepełnosprawnych poprzez organizację zajęć, warsztatów, i spotkań edukacyjnych. Działania należy kierować do mieszkańców miasta Wałcz.

Zadania mogą być realizowane od 01.12.2022 do 31.12.2022
Nabór ofert od 09.11.2022 15:30:00 do 17.11.2022 23:59:59 poprzez www.witkac.pl
Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-11-18


Źródło: A. Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych.