Oferta realizacji zadania publicznego.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Profilaktyka zapobiegania przemocy w rodzinie ”.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 03.11.2022 r. do dnia 09.11.2022 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Plik do pobrania: Oferta na realizację zadania

Źródło informacji: Anna Czerniewicz, Wydział Spraw Społecznych