Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza rozstrzygnięcie

otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych i seniorów.

Szczegóły: https://www.bip.walcz.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/170-dotacje/1815-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-rehabilitacji-zawodowej-osob-niepelnosprawnych-i-seniorow

 

Burmistrz Miasta Wałcz informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia: https://www.bip.walcz.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/170-dotacje/1814-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ochrony-i-promocji-zdrowia

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych.