Nabór ofert w trybie art. 19a w obszarze profilaktyki uzależnień, zapobiegania przemocy w rodzinie – nabór ciągły.

Zadania mogą być realizowane od 28.10.2022 do 31.12.2022.

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-12-05 15:30:00.

Liczba dni na dostarczenie oferty/potwierdzenia w wersji papierowej od dnia złożenia oferty w wersji elektronicznej: w terminie do 3 dni roboczych.

Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz. 

Kwota przeznaczona na dotacje:

  • Pula środków ogółem: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł).

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 do 5 000,00 zł.

Wkład własny: Niewymagany.

Cel zadania:

Celem zadania jest realizacja działań mających na celu:

- poszerzenie wiedzy rodziców dzieci i młodzieży z terenu miasta Wałcz w zakresie uzależnień,

- organizacja wsparcia dla rodziców dzieci i młodzieży zmagających się z problemem uzależnień,

- organizacja spotkań dot. budowania wartości rodziny jako jednostki mającej na celu poszerzanie wiedzy dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powodowanej uzależnieniami,

- zapobiegania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

Rezultaty zadania: Rezultaty zadania wskazuje oferent.

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych.