Burmistrz Miasta Wałcz informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Wałcz oraz  w siedzibie TBS Sp. z o.o. ul. Budowlanych 9 na okres od dnia 15.10.2022 r. do dnia 15.11.2022 r. wywieszone zostały wykazy:

1/ projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2023,

2/ projekt listy osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2023,

3/ listę osób niezakwalifikowanych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2023,

4/ listę osób niezakwalifikowanych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2023.

Skargi, wnioski i odwołania składa się w okresie wywieszenia listy tj. od dnia 15.10.2022 r. do dnia 15.11.2022 r. w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1 78-600 Wałcz, Kancelaria Ogólna (p.7) budynek A.


Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych.