Gmina Miejska Wałcz informuje, że w 2022 roku uzyskała pomoc finansową na zadnie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Wałcz w 2020 roku”,

która pochodzi w 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz w 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie”.

W 2022 roku, przy współpracy z firmą ECO-POL Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszczu oraz dzięki wsparciu finansowemu z NFOŚiGW i WFOŚiGW w Szczecinie, usunęliśmy ponad 18 ton wyrobów zawierających azbest z terenu naszego Miasta. Odbiór „odpadów azbestowych” odbył się w drugiej połowie sierpnia br., a uczestnikami były osoby, które uprzednio złożyły wniosek o pomoc w likwidacji azbestu z ich posesji.

W 2023 roku planujemy dalsze działania mające na celu oczyszczenie naszej gminy z tych problematycznych odpadów. Wszelkie działania w tym kierunku będą poprzedzone ogłoszeniem o naborze wniosków, które znajdą Państwo na naszej stronie internetowej.

Źródło informacji: M. Kamiński, Inspektor ds. Ochrony Środowiska.