Urząd Miasta Wałcz informuje, że od 1 października 2022 roku wznawia działalność Ogrzewalnia Miejska dla osób potrzebujących schronienia.

Ogrzewalnia znajduje się przy ulicy Budowlanych 9 w Wałczu (teren ZKM).

Ogrzewalnia czynna jest całodobowo.

Podmiot prowadzący: Spółdzielnia Socjalna „Ważka”, tel. 602 839 479.

Ogrzewalnia jest pomieszczeniem dla osób potrzebujących schronienia, przebywających na terenie Miasta Wałcz , które z powodu braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia przed zimnem.

Zakres pomocy świadczonej przez placówkę obejmuje:

  1. udzielenie schronienia przez czas pracy Ogrzewalni,
  2. zapewnienie gorącego napoju,
  3. umożliwienie wymiany odzieży,
  4. zapewnienie stałego dostępu do bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz możliwość przeprowadzenia podstawowych zabiegów higienicznych,
  5. uzyskanie wsparcia w zakresie dostępnych usług w ramach systemu pomocy społecznej.

Informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, prosimy przekazywać odpowiednim służbom:

  • POLICJA: 997,
  • POGOTOWIE: 999,
  • MOPS: 67 258 00 65 wew. 107 (od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1000 oraz 1400 -1445, telefon kontaktowy 67 258 00 65 wew. 107),
  • STRAŻ MIEJSKA: 67 258 44 71 wew. 34 (w godzinach pracy Urzędu),
  • URZĄD MIASTA Wałcz: 67 258 44 71 wew. 56 (w godzinach pracy Urzędu).

Źródło informacji: A. Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.