Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Promowanie i edukacja zachowań prozdrowotnych(...) . W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 29.09.2022 r. do dnia 06.10.2022 r. Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty

Załącznik: Oferta.

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych.