Informujemy, że powstała możliwość otrzymania rekompensaty zakupu ogrzewania przez organizacje pozarządowe w zakresie,

w jakim zużywają ciepło na potrzeby działalności pożytku publicznego. Rekompensata jest możliwa pod obligatoryjnym warunkiem złożenia oświadczenia do lokalnego sprzedawcy ciepła (np. w Koszalinie MEC). Niestety ustawa wskazuje krótki termin złożenia tych oświadczeń, który upływa 11.10.2022 r. Niezłożenie oświadczeń spowoduje brak możliwości objęcia rekompensatą.

Szczegółowe informacje: https://pracowniapozarzadowa.pl/ngo/wazna-informacja-dla-organizacji/?fbclid=IwAR2B09U99Kc1MWgxY4y9uYth_L6y72LSlSzbxjHOTADn2ZI48b8K5aGCzAA

Źródło informacji: A. Gródka, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych.