Informujemy o możliwości składania przez rodzinne ogrody działkowe wniosków o przyznanie dotacji w celu dofinansowania budowy lub modernizacji infrastruktury ogrodowej.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są na http://www.bip.walcz.pl/index.php/organizacje-pozarzadowe/170-dotacje/1720-zarzadzenie-burmistrza-miasta-walcz-w-sprawie-ogloszenia-naboru-wnioskow-o-dotacje-celowe-dla-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych