Uprzejmie informujemy, że do dnia 29 lipca 2022 należy złożyć

wniosek dot. zorganizowania przez Gminę Miejską Wałcz bezpłatnego transportu dzieci z niepełnosprawnościami do i z przedszkola, szkoły, ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki na rok szkolny 2022/2023.

Wnioski na dowóz uczniów z niepełnosprawnościami do jednostek oświatowych organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych będą przyjmowane od 16 sierpnia 2022.

Wszelkie informacje dostępne są tutaj: http://www.bip.walcz.pl/index.php/zalatw-sprawe-w-urzedzie/karty-uslug/121-wydzial-edukacji/1004-dowoz-uczniow-z-niepelnosprawnosciami-zamieszkalych-na-terenie-gminy-miejskiej-walcz-2021

Źródło informacji: M. Radzik, Inspektor ds. Oświaty