Przewodniczący Rady Miasta Wałcz informuję, że Mieszkańcy Gminy Miejskiej Wałcz mogą zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2021 rok.

Udział w debacie musi być poprzedzony złożeniem do Przewodniczącego Rady Miasta Wałcz pisemnego zgłoszenia wraz z wykazem osób popierających zgłoszenie do udziału w debacie (co najmniej 50 osób).

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 27 czerwca 2022 roku w Urzędzie Miasta Wałcz, ul. Plac Wolności 1 (Biuro Rady Miasta, pokój nr 09, niski parter), w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach od 07:30 do 15:30. Sesja Rady Miasta Wałcz odbędzie się w dniu 28 czerwca 2022 roku.

Więcej informacji znajdą Państwo w pliku (do pobrania).

Źródło informacji: K. Miazga, Inspektor ds. Samorządowych