Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu informuję,

że od dnia 21 lipca do 27 października 2022 r. będzie realizowany Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie w Powiecie Wałeckim.

Miejsce realizacji: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wałczu, Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 54, tel. 720826500 lub 673450537.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Wierzbińska.

Źródło informacji: PCPR w Wałczu.