Zapraszamy na spotkanie informacyjne dla mieszkańców w ramach Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze”,

które odbędzie się we wtorek 7 czerwca 2022 r. od godz. 17:30 do 18:30, w Sali Klubowej Wałeckiego Centrum Kultury.

Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie do przedsięwzięć realizowanych w domach jednorodzinnych, polegających m.in. na wymianę pieca na zgodny z obecnymi normami energetycznymi, termomodernizację zewnętrzną i wewnętrzną, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, instalację centralnego ogrzewania, czy montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Podczas spotkania zostanie omówiony zakres programu i możliwości, jakie się z nim wiążą, a także jak poprawnie wypełnić wnioski o dofinansowanie i wnioski o płatność, jaką wysokość dofinansowania można uzyskać, jakie warunki powinien spełniać budynek oraz kto może aplikować w ramach programu. Ponadto przewidziano również czas na pytania od mieszkańców i osób zainteresowanych.

Źródło informacji: M. Kamiński, Inspektor ds. Ochrony Środowiska