Do 30 czerwca 2022 r. każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest złożyć deklarację o sposobie jego ogrzewania

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Do tej pory w Wałczu baza została wypełniona w blisko 40%. Kogo dotyczą przepisy i w jaki sposób można złożyć deklarację do CEEB

Co ten wynikający z ustawy o termomodernizacji obowiązek oznacza dla mieszkańców Wałcza? Każde znajdujące się w lokalu, budynku, hali urządzenie grzewcze o mocy mniejszej niż 1 MW musi być zgłoszone do bazy CEEB, a są nimi:

 • miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / lokalna sieć ciepłownicza,
 • kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy,
 • kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem,
 • kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa,
 • kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy, przepływowy/ kominek gazowy,
 • kocioł olejowy,
 • pompa ciepła,
 • ogrzewanie elektryczne / bojler elektryczny,
 • kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Nie zwlekaj, złóż deklarację już dziś

W Wałczu na ponad 2,8 tys. punktów adresowych objętych obowiązkiem ewidencyjnym CEEB, do dnia 9 maja złożono co najmniej jedną deklarację dla blisko 1,1 tys z tych punktów. Stanowi to ok. 40 % wypełnienia bazy CEEB, co w skali województwa Zachodniopomorskiego plasuje Wałcz na 45 miejscu.

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji

 • budynek jednorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu budynku;
 • budynek wielorodzinny – obowiązek wypełnienia deklaracji spoczywa na właścicielu lub podmiocie zarządzającym budynkiem (wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, podmiot administrujący);
 • każdy inny budynek niemieszkalny (np. biuro, garaż, szklarnia, lokale handlowo-usługowe) – ich właściciel lub zarządca zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji.

Jak i gdzie składać deklaracje?

 • online – bezpośrednio wprowadzając dane do bazy CEEB poprzez e-formularz;
 • w formie papierowej – wypełniając formularz i dostarczając go do właściwego dla lokalizacji budynku urzędu gminy – tj. dla budynków położonych w granica administracyjnych gminy miejskiej jest to Urząd Miasta Wałcz:

Formularz A - budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - budynki i lokale niemieszkalne

Właścicielem bazy CEEB jest Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i to ten urząd udziela szczegółowych informacji. Naszą rolą jest zebranie deklaracji w formie papierowej i wprowadzenie ich do bazy CEEB, prowadzonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Deklarację w formie papierowej można składać:

 • składając w Kancelarii ogólnej (pok. Nr 7) Urzędu Miasta Wałcz,
 • wysyłając na adres: Urząd Miejski Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz.

Deklaracja zawiera m.in. informacje, dotyczące adresu nieruchomości, danych osobowych właściciela oraz liczby i rodzaju zainstalowanych i eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła.

Terminy złożenia deklaracji do CEEB

Terminy zgłoszenia eksploatowanych źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

 • 30 czerwca 2022 r. – dla budynków, które już istnieją, oddanych do użytku do 30 czerwca 2021 r.;
 • 14 dni – od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw, po 1 lipca 2021 r.

 

Pamiętajmy! Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.

Za niezłożenie deklaracji w terminie, będzie grozić kara grzywny.

 

Więcej informacji o CEEB i deklaracji o źródłach ciepła znajdziecie tutaj.

Źródło informacji: M. Kamiński, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska