Zapraszamy do składania ofert w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadań publicznych w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe , edukacja, oświata i wychowanie.


Dział I Rodzaj zadania

Realizacja zadań publicznych w obszarze nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

Dział II Planowane środki na realizację ww. zadań 4 000 zł (słownie: cztery tysiące złotych) według stanu na dzień ogłoszonego naboru.

Dział III Podmioty uprawnione do otrzymania dotacji to organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r., poz. 1057 ze zm.), realizujące zadania statutowe w danej dziedzinie.

Dział V Składanie ofert:

Wszystkie oferty składane są do Urzędu w formie elektronicznej za pośrednictwem generatora witkac.pl

Termin składania ofert w Witkac.pl 14.04.2022 07:30:00 do 20.04.2022 23:59:59

Termin składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: 2022-04-21 15:30:00

Miejsce składania ofert/potwierdzeń w wersji papierowej: Urząd Miasta Wałcz Plac Wolności 1

Zadania mogą być realizowane od 09.05.2022 do 08.07.2022

Dział V

Szczegółowych informacji w zakresie ogłoszonego naboru udziela Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Wałcz ,  Naczelnik Wydziału Anna Gródka  , tel. 67 258 44 71 w. 56  (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych