W okresie od dnia 4 kwietnia 2022 r. do dnia 8 lipca 2022 r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Dla mieszkańców powiatu wałeckiego wyznaczony został termin w dniach:

  • od 20 kwietnia do 6 maja 2022 r.

Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona, podobnie jak w poprzednich latach, w Klubie Wojskowym Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód przy ul. Mazowieckiej 2.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 2003 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Stawiennictwu podlegają również kobiety urodzone w latach 1998-2003, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Chodzi tu przede wszystkim o studentki i absolwentki wydziałów medycznych, weterynarii a także psychologii. Na komisję mogą stawić się także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Do wszystkich osób podlegających kwalifikacji zostaną wysłane wezwania imienne. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą zgłosić się we wskazanym terminie, mogą  zwrócić się do Burmistrza Miasta Wałcz o wyznaczenie innego terminu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie rozplakatowanego na terenie miasta Wałcz obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 258 44 71 wew. 49 lub w pokoju nr 26 w budynku B Urzędu Miasta, wejście od ul. Kilińszczaków.

Treść obwieszczenia dostępna jest pod tym linkiem.


Źródło informacji: Beata Jędrowska, Wydział Spraw Obywatelskich