Od dziś wszystkie osoby uciekające z Ukrainy ?? przed konfliktem zbrojnym, nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych, ani martwić się o formalności. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców/ urzędach wojewódzkich / placówkach Straży Granicznej.

Osoby nie mające zapewnionego miejsca pobytu (noclegu) w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie.

Obywatele Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność nie muszą wyjeżdżać z kraju ani obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu. Wszystkie osoby mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia.

Aktualne informacje dla obywateli Ukrainy są dostępne na stronie ua.gov.pl.


Źródło informacji: Wydział Spraw Obywatelskich.