W okresie od dnia 28 stycznia do dnia 21 lutego 2022 roku Pracownicy UM będą dostarczali decyzje podatkowe.

Urząd reprezentować będą :

- Pani Lilla Możejko,

- Pani Beata Jędrowska,

- Pani Danuta Kowalska,

- Pani Agnieszka Bielej,

- Pani Aneta Pajurek,

- Pani Anna Pereniec,

- Pani Izabela Góral,

- Pan Mirosław Gardziński.

  • Decyzje mogą być doręczane od poniedziałku do soboty w godz. 9.00-20.00
  • Doręczyciele - Pracownicy Urzędu - nie mają prawa pobierać od Mieszkańców jakichkolwiek kwot pieniężnych, mają jedynie dostarczyć zakopertowaną przesyłkę.
  • Na żądanie podatnika doręczyciele zobowiązani są do przedstawienia identyfikatora służbowego.
  • Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów na potwierdzeniu odbioru.
  • W dni powszednie doręczanie odbywa się po godzinach pracy urzędnika lub w czasie jego urlopu.

Po 21 lutego 2022 roku decyzje, które z różnych powodów nie zostały doręczone adresatom, zostaną przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego.

Z uwagi na bezpieczeństwo Mieszkańców, każdy pracownik doręczający decyzje został zobowiązany do:

  • przestrzegania zasad bezpieczeństwa w tym obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki,
  • wstrzymania się od doręczania decyzji w przypadku zaobserwowania u siebie jakichkolwiek objawów infekcji,
  • zgłoszenia do służb sanitarnych informacji o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną podczas doręczania.

Podatek można opłacać elektronicznie lub w placówkach przyjmujących wpłaty.

Nabyłeś nieruchomość w Wałczu, przeczytaj: podatki i opłaty.
Źródło informacji: M. Krawczyk, Sekretarz Miasta Wałcz