Każdy rolnik prowadzący gospodarstwo rolne na terenie miasta Wałcz,

który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej może:

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do Burmistrza Miasta Wałcz wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek Burmistrza Miasta Wałcz wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

 

Limit zwrotu podatku w 2022 r. wynosi: 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 40,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 - 30 kwietnia 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie;

3 - 31 października 2022 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie;

gotówką w kasie Urzędu Miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.Źródło informacji: J. Kubowicz, Wydział Księgowości