21.02.2022 r. rozpoczyna się rekrutacja uczniów na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Wałcz.

Szczegółowe informacje rodzice oraz opiekunowie przyszłych uczniów odnajdą w zarządzeniu nr 0050.1.9.2022 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 17 stycznia 2022 r. (link) oraz w placówkach szkolnych.

Wałeckie szkoły podstawowe:

Szkoła Podstawowa nr 1
im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Robotnicza 23, tel. 67 387 30 55
www.kornelowka.com 

Szkoła Podstawowa nr 2
im. Roberta Schumana
ul. M. Konopnickiej 2, tel. 67 258 47 28
www.sp2walcz.com 

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Zdobywców Wału Pomorskiego
ul. Tysiąclecia 19, tel. 67 258 37 96
www.sp4walcz.pl 

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Polskich Olimpijczyków
os. Dolne Miasto 14 a, tel. 67 258 61 99
www.sp5.walcz.pl 

Źródło informacji: M. Radzik, Wydział Edukacji