Północna Izba Gospodarcza w Szczecinie realizuje projekt pn. „Moja firma – mój sukces”.

Projekt dofinansowany jest z środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Projekt zapewnia wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji w wysokości 23 050,00 zł na utworzenie przedsiębiorstwa.

Informacje: Dorota Miśkiewicz

Rekrutacja:  Beata Babiak tel. 665 627 244 (codziennie od 8.00 – 19.00)

 

Więcej informacji znajdą Państwo pod tym linkiem.