SP.525.1.2022 (numer techniczny: 19823)

Zadania mogą być realizowane od 31.01.2022 do 20.02.2022


Kwota przeznaczona na dotacje:

Pula środków ogółem: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset zł)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 do 3 500,00 zł
Wkład własny: Niewymagany

 

Celem zadania jest realizacja warsztatów dla dzieci i młodzieży od 11 - 15 r. z elementami profilaktyki w zakresie uzależnień w okresie ferii zimowych tj. 31.01.2022 - 12.02.2022. Działania winny obejmować warsztaty od poniedziałku do soboty, co najmniej 6 godzin dziennie. Organizator w ramach zadania zapewni poczęstunek (herbata, napój, przekąska). Cel zadania: profilaktyka uniwersalna w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.

Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych